PneuTlak.cz

Najděte ten správný tlak v pneu pro váš vůz.

Stačí vybrat značku a model.

Vyberte výrobce a model vašeho vozidla a klikněte na "najdi"

Proč je tak důležité mít správně nahuštěné pneumatiky?

Přestože se přední výrobci pneu snaží prostřednictvím akcí typu „Nahustěte pneumatiky“ v podání Michelinu zvýšit všeobecné povědomí o riziku spojenému s jízdou na podhuštěných pneumatikách, špatné huštění je v České republice stále velikým problémem. Ani sebelepší pneumatika nemůže fungovat správně, pokud není správným huštěním připravena k jízdě. Špatný tlak v pneu negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti a způsobuje snížení bezpečnosti jízdy i zvýšení nákladů za provoz. Dle testů výrobců pneu jezdí celá polovina evropských řidičů na podhuštěných gumách, což nejenže snižuje jízdní komfort a zvyšuje množství škodlivých plynů vypuštěných do ovzduší, ale zároveň představuje nezanedbatelnou část vzniku dopravních nehod. Přitom se tomuto jevu dá pravidelnou kontrolou velice snadno zabránit. Následky špatného huštění jsou:

Snížení bezpečnosti a jízdního komfortu

Při podhuštění pneumatik dochází k nižší adhezi, a tedy i k nižší přilnavosti k vozovce. Pokud je totiž hodnota tlaku příliš nízká, dochází k nerovnoměrnému rozložení sil, a na bočnice tak působí vyšší tlak. To vede k tomu, že bočnice působí na středovou část dezénu, která se začne ohýbat dovnitř. Dochází k deformaci pneumatiky, která tím pádem ztrácí své jízdní vlastnosti a kontrola nad vozem je značně ztížena. Podhuštění předních kol bude způsobovat nedotáčivost, zatímco nízký tlak na zadní nápravě zvyšuje riziko přetáčivosti. Nebezpečí při jízdě na podhuštěných pneu číhá především v zatáčkách, pokud je u tlaku huštění 2 bary možné projet zatáčkou v rychlosti 100 km/h, při huštění na 1 bar se rychlost snižuje zhruba na 85 km/h, rozdíl tedy činí celých 15 %. Zrovna tak bylo prokázáno, že pneumatiky s nízkou hodnotou tlaku mají mnohdy zvýšenou brzdnou dráhu o více než 10 %. Dalším významným neduhem je vyšší riziko aquaplaningu.

Nebezpečí při jízdě však znamená i pneumatika přehuštěná. Při přehuštění naopak působí větší tlak na středovou oblast, která redukuje kontaktní plochu vozovky s postranními částmi dezénu. Jízda se tak stává znatelně méně komfortní, což napomáhá rychlejšímu opotřebení tlumičů. Taktéž se kvůli menší kontaktní ploše snižuje ovladatelnost vozu, prodlužuje brzdná dráha a hrozí vyšší riziko defektu pneumatiky.

Nižší kilometrový výkon

Špatná hodnota tlaku v pneumatikách je jednou z hlavních příčin kratší životnosti pneumatik, než uvádí výrobce. Při špatném huštění totiž není guma pneumatiky vystavována opotřebení rovnoměrně a části pneu, které jsou pod větším tlakem, se tak sjedou mnohem rychleji. Obecně se dá říci, že pokud je pneumatika podhuštěná, dochází k rychlejšímu opotřebení ramenních částí pneumatiky. Opačně zase platí, že pokud je hodnota tlaku v pneumatice vyšší, než by bylo třeba, rychleji se opotřebuje střední část běhounu.  Rozdíl v kilometrovém výkonu mezi správně a špatně nahuštěnou pneumatikou přitom není vůbec zanedbatelný, při špatném huštění můžete životnost pneumatik zkrátit až o 20 %.

Zvýšení spotřeby paliva

Pokud je hodnota tlaku v pneumatice nižší, než uvádí výrobce, snižuje se efektivita přenosu energie, a tím pádem i valivý odpor. Špatné huštění pneumatik tak obírá Vaši peněženku nejen kratší životností pneumatik, ale i vyšší spotřebou paliva. Podobně jako v předchozím případě je přitom zvýšení spotřeby velice citelné, platí zhruba, že za každý 1 bar pod doporučenou hodnotu se zvyšuje spotřeba paliva až o 6%.

Kde zjistit správný tlak huštění právě pro Váš vůz?

Správné huštění pneumatik záleží na konkrétní konstrukci vozu, rozložení hmotnosti na nápravu a podobných aspektech, správné hodnoty se pro různé modely automobilů liší. Je tedy zapotřebí vyhledat doporučené hodnoty právě pro konkrétní typ vozu předepisované jeho výrobcem.

Mnoho řidičů napadne se při snaze zjistit doporučenou hodnotu tlaku ze všeho nejdříve podívat na bočnici pneumatiky. Tam však správná hodnota tlaku v drtivé většině případů není uvedena, na bočních částech pneumatiky naleznete pouze údaj o maximálním tlaku, tyto dvě hodnoty se tak dají snadno zaměnit, což může způsobit problémy.

Údaj o správném tlaku by měl být k nalezení v uživatelské příručce vozu.  Zároveň by tento údaj měl být uveden přímo uvnitř vozidla, nejčastěji na vnitřní straně krytu palivové nádrže, zásuvce vedle sedadla řidiče nebo štítku na sloupku dveří u řidiče. Vzhledem k tomu, že jsou tato značení mnohdy těžko k naleznutí jsou dnes tyto informace většinou k nahlédnutí v elektronických databázích, jež jsou k dohledání na internetových stránkách výrobců. Jako příklad může sloužit databáze gumárenského giganta Continental, která obsahuje údaje o správném huštění pro více než 700 modelů vozidel od 42 výrobců.                                                                                                                                

Při pohledu na údaje o správném huštění se běžně setkáváme se dvěma hodnotami – pro standardní a vyšší zátěž. Hodnota správného tlaku je totiž pochopitelně závislá také na zatížení vozu. Při vyšším zatížení je vhodné, aby byl tlak v pneumatice nižší, než při nízkém zatížení. Na tento problém je třeba brát zřetel především u užitkových vozů, ale není radno jej podcenit ani u osobních vozů při situacích jako je stěhování nebo cesta na rodinnou dovolenou.

Jak zjistit hodnotu tlaku, jak často ji kontrolovat a jak správně hustit pneumatiky?

Před kontrolou tlaku musí být pneumatika řádně připravena

Ze všeho nejdříve je třeba upozornit na to, že měření tlaku může probíhat pouze na vychladlých pneumatikách. Pokud byste tedy kontrolovali tlak ihned po jízdě, pneumatiky by byly zahřáté a hodnota by byla zkreslena, jelikož ohřátý vzduch v pneumatikách s teplem zvětšuje objem a tlak v pneumatice. Ideální je tedy kontrolovat tlak zhruba 20 minut po jízdě a nenechávat pneumatiky delší dobu na slunci. Pokud daná situace nedovolí počkat na vychladnutí, výrobci pneu udávají, že k doporučené hodnotě tlaku musíte přičíst cca 0,3 baru. Toto opatření nicméně není příliš přesné a je možno ho provádět pouze v krizových situacích. Na paměti mějte také to, že doporučený tlak pro přední a zadní nápravu je často odlišný, optimální hodnoty opět naleznete v uživatelské příručce. Na přední a zadní ose se hodnota tlaku může lišit, ale na kolech jedné osy musí být tlak vždy stejný.

Měřit lze tlakoměrem i kompresorem, nespoléhejte se však jen na vizuální kontrolu

Řidiči často provádějí kontrolu tlaku pouze vizuálně, což se ale nemusí vyplatit. Ani zkušené oko nerozpozná menší rozdíly tlaku, a vizuální kontrola je tedy nedostatečná, vyplatí se obětovat více času a provést měření precizně. Měření začneme odšroubováním čepiček ventilů pneumatik. Následně připojíme tlakoměr a zjistíme hodnotu tlaku. K dostání jsou mechanické i digitální tlakoměry, nicméně pokud nemáte žádný takový nástroj k dispozici, můžete použít kompresor. Na obou těchto zařízeních se Vám ukáže hladina tlaku, pokud její hodnota koresponduje s hodnotou uvedenou výrobcem, stačí měřidlo vyndat, zašroubovat ventilek a můžete s klidným svědomím pokračovat v jízdě. Velice důležité je kontrolovat i huštění rezervní pneumatiky, na kterou řidiči často zapomínají. Za rok ztrácí pneumatiky zhruba 0,5 baru, což už je hodnota, která jízdní vlastnosti znatelně ovlivní, péče o správné huštění se tedy nevyplácí zanedbat.

Pokud je však naměřená hodnota jiná, než udává výrobce, je třeba tlak v pneumatice změnit. V takovém případě k pneumatice připojíme kompresor, v případě přehuštění tlak upustíme a naopak pokud je tlak příliš malý, tak pneumatiku přifoukneme. Při zjištění nižší hladiny tlaku je také vhodné prověřit, jestli tento stav nebyl způsobem špatným těsněním. Huštění nemusíme provádět jen doma, na většině benzinových stanic jsou k dispozici kompresory, na kterých je možné si tlak zkontrolovat a v případě potřeby upravit. Automobily se sadou pro lepení pneumatik by pak měly mít kompresory přímo v kufru. Po dokončení huštění nezapomeňte zpět nasadit čepičky ventilů, pneumatikám sice bez jejich absence nehrozí, že by výrazně vypouštěly, nicméně může dojít k usazení nečistot v oblasti ventilku, a tedy i k problémům s další manipulací.

V čem spočívají výhody huštění dusíkem?

Huštění je možno provést buď standardně vzduchem, nebo stále populárnějšími speciálními plyny pro huštění pneumatik. Tímto označením se rozumí plyny, které mají menší teplotní roztažnost než vzduch a při změně teploty se díky nim prakticky nemění tlak. Pneumatiky nahuštěné těmito plyny tedy nevyžadují tak častou kontrolu. Pro tyto účely se nejčastěji používá dusík, který se v případě nutnosti dá bez větších problémů míchat se vzduchem, přestože je pravda, že se v takovémto případě směs znehodnotí. Zatímco vzduch čerpáme z atmosféry zdarma, u dusíku a dalších plynů pro huštění musíme počítat s tím, že je třeba za ně připlatit.

Nezapomínejte na kontrolu tlaku před delší cestou

Experti jsou názoru, že tlak v pneumatikách je vhodné kontrolovat každých 14 dní, což je v praxi často problematické, a výrobci pneu proto uvádějí, že bohatě postačí huštění pneumatik kontrolovat jednou do měsíce.  Zároveň je vhodné tlak kontrolovat před každou delší cestou.

Co to jsou a k čemu slouží senzory tlaku?

Systém monitorování tlaku neboli ve zkratce TPMS (Tire Pressure Monitoring System) je elektronický systém, který sleduje hladinu tlaku v pneumatikách a upozorňuje řidiče na případnou změnu tlaku. Díky včasnému varování tak TPMS snižuje riziko nehody způsobené defektem pneumatiky a zároveň poskytuje ideální přehled o hodnotě tlaku v pneumatikách.               

Řidič má tak skvělý přehled i o sebemenších změnách a je neustále informován, což znamená, že nemůže být omezován následky jízdy na špatně nahuštěných pneumatikách, jako je špatná ovladatelnost, dlouhá brzdná dráha a neekonomický provoz vozidla. Používáním systému TPMS tak napomůžete i životnímu prostředí, dle studií podhuštěné pneumatiky ročně způsobují uvolnění 4,8 milionů tun emisí CO2 do ovzduší.

Systémy TPMS jsou montovány jako základní výbava pouze moderních aut s tím, že u současně vyráběných aut je originální výbava TPMS zákonně povinná. Instalace systému monitorování tlaku je však možná i do drtivé většiny starších vozů, stačí se jen obrátit na autorizovaný servis. Podle způsobu získávání dat se setkáváme se dvěma základními typy systémů – systémem přímým a nepřímým.

Přímý systém TPMS

Přímý systém vyžaduje montáž tlakových senzorů, které jsou umístěny na ventilu pneumatiky. Informace o nárůstu či poklesu tlaku a teploty jsou okamžitě odesílány a zobrazovány na displeji palubní desky. Ne všechny alu disky jsou nicméně vhodné pro montáž čidel, je tedy vyžadována jejich homologace. U nových disků by problém s montáží být neměl, jelikož výrobci se na tento problém poměrně intenzivně zaměřily, u starších modelů je však třeba brát v potaz i tuto skutečnost. Přímý systém TPMS v dnešní době využívají významní producenti automobilů jako Citroen, Hyundai, Ford nebo Renault.

Co se výměny pneumatik s přímým systémem monitorování tlaku týče, je vhodné obrátit se na odbornou pomoc pneuservisu. Při výměně gum na vlastní pěst by mohlo dojít k poškození senzorů. Zato v servisu Vám zaměstnanci ručí za bezproblémovou výměnu a zároveň jsou schopni odborně zkontrolovat těsnost, stav baterie i celkový stav senzoru a celého systému.

Výhody přímého systému TPMS

Přímý systém je schopen případné změny tlaku zachytit velice přesně i rychle, a minimalizovat tak možné nebezpečí. Tento typ TPMS je také uzpůsoben pro to, aby dokázal měřit hodnoty tlaku i na stojícím vozidle, čímž se taktéž otevírá možnost stálé kontroly rezervní pneumatiky, pokud je vybavena senzorem.

Nevýhody přímého systému TPMS

Řidiči, kteří nevyužívají celoroční pneumatiky, jsou nuceni vybavit senzory všech osm kusů pneumatik plus případně rezervy. Pořizovací náklady tohoto zařízení přitom nejsou zrovna nízké, a výbava TPMS se tak může značně prodražit. K tomu je také třeba přičíst náklady na montáž, spárování senzorů s řídicí jednotkou a náročnější údržbu i kontrolu systému. Jaký typ měření tlaku v pneumatikách má váš vůz zjistíte na Autohled.cz.

Nepřímý systém TPMS

Tento typ na rozdíl od výše zmíněného nevyžaduje vybavení kol senzory a měří změny tlaku nepřímo za pomocí jiných parametrů, od toho tedy pocházejí jeho pojmenování. Informace o tlaku a teplotě získává s pomocí systému ABS a ESP, s jejichž pomocí měří rychlost otáčení a vibrace kol. Z těchto dat je systém schopen vypočítat změny tlaku v pneumatice a vyhodnocuje informace pro jednotlivá kola vozu. Získávání údajů tedy nevyžaduje montáž čidel, ale výsledky se zpracovávají složitější cestou, a systém proto na nebezpečí změny tlaku upozorňuje později nežli u předchozího typu. Nepřímý systém monitorování tlaku využívá u nových modelů koncern Volkswagen, tudíž jsou jím vybaveny i vozy Škoda.

Přestože především v delší době vyhodnocování nepřímý systém není zatím schopen konkurovat přímému typu TPMS, systém splňuje veškeré normy EU a jeho využívání je bezpečné. Zároveň nepřímý systém momentálně zažívá prudký progres a předpokládá se, že v budoucnu bude tvořit originální výbavu většiny nových vozů.

Výhody nepřímého systému TPMS

Jedná se o velice sofistikovaný systém, který nevyžaduje montáž čidel do kol a pro jeho instalaci stačí pouhá úprava softwaru ABS a ESP. Díky tomu nevznikají zbytečné náklady za nákup senzorů či při výměnách sezonních pneumatik v pneuservisech, a ušetří tak čas i peníze.

Nevýhody nepřímého systému TPMS

Je třeba dodat, že ve srovnání s přímým systémem není tento typ tak přesný a analýza údajů trvá delší dobu. Navzdory velkému pokroku během posledních let v tomto ohledu nepřímý systém stále zaostává za přímým systémem, například 30 % únik tlaku v běžné rychlosti zaznamená tento systém až během jedné minuty. Kvůli způsobu jakým pracuje je taktéž schopen monitorovat tlak pouze za jízdy, což zároveň znamená, že není schopen kontrolovat rezervní pneumatiku.

Pokud je Váš vůz vybaven TPMS, jste zodpovědní za jeho funkčnost

Systém monitorování tlaku v pneumatikách musí být podobně jako další bezpečnostní systémy jako jsou ABS či airbagy neustále funkční, aby bylo jím opatřené vozidlo způsobilé provozu na pozemních komunikacích. S nefunkčním nebo špatně fungujícím TPMS tedy neprojdete přes STK, hrozí Vám postih ze strany policie a zároveň můžete narazit na problémy s pojišťovnami, které mohou zamítnout pojistná plnění dokonce i v případě, že nejste viníkem nehody. Každoroční návštěva pneuservisu, kde se případné nedostatky rychle odstraní, se tedy rozhodně vyplatí.

Přečtěte si o novince od renomované značky Bridgestone - modelu Turanza T005, které se dařilo v letošních testech.

Jak vybírat pneumatiky? Nejlépe podle testů - koukněte na ty aktuální - test zimních pneumatik 2024.

Pravda o pneumatikách Altenzo a úniku tlaku

Známe tlak v pneu pro váš automobil vyberte značku